Karlijn van Baardewijk – Zangeres en zangdocente, gevestigd aan de Margaretha Plaisierstraat 9, 3207 EE te Spijkenisse, met KvK nummer 73505463, verwerkt uw persoonsgegevens enkel als u die gegevens zelf verstrekt. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en ik hou me hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gegevensoverdracht aan derden
Uw privacy is erg belangrijk voor mij en ik zal gegevens die u verstrekt niet aan derden verstrekken, behalve op uw eigen uitdrukkelijke verzoek, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of als ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld om belastingaangifte te doen.

Opslaan van persoonsgegevens
Als u mij een e-mail stuurt of mij belt om informatie te vragen zal ik pas om uw persoonsgegevens vragen en die opslaan als we een afspraak maken voor een repetitie, concert of proefles.
Persoonsgegevens die ik in dat geval zal opslaan zijn:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze gegevens worden vastgelegd in mijn administratiesysteem en zijn alleen voor mij zichtbaar.

De persoonsgegevens die opgeslagen worden heb ik nodig om:
– U te kunnen bellen of e-mailen mocht dit nodig zijn om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– De betaling af te kunnen handelen
– Belastingaangifte te kunnen doen

Automatisering
Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde programma’s die beslissingen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens zal ik niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van zeven jaar in verband met wettelijke administratieve verplichtingen.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Inzien, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht de door u aan mij verstrekte gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken. Om misbruik te voorkomen kan u daarbij gevraagd worden om u adequaat te identificeren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
De bescherming van uw gegevens wordt zeer serieus genomen door mij en ik neem dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@karlijnvanbaardewijk.nl of +31 6 55804585. Mocht u het niet eens zijn met de bescherming van uw privacy door Karlijn van Baardewijk – Zangeres en zangdocente, kunt u een klacht indienen bij mij of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik behoud me het recht voor deze Privacy Verklaring te wijzigen als dit door mij noodzakelijk geacht wordt.

Voor vragen of opmerkingen rondom uw privacy bij Karlijn van Baardewijk kunt u contact opnemen via mail@karlijnvanbaardewijk.nl of +31 6 55 80 45 85